Tjøme kommune
Postadresse: , 3145 Tjøme
Besøksadresse: Rødsgt. 36, 3145
Telefon: 33 06 78 35
Kontaktperson:Vigdis Martin, 33402130, vigdis.martin@notteroy.kommune.no
Design - med naturen som inspirasjon
Produksjonsliste
Program

Design - med naturen som inspirasjon

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Opplegget er delt i to, foredrag etterfulgt av verksted.

Foredrag: DESIGN – med naturen som inspirasjon

Varighet 30 minutter.

Vi ser på hva design og formgivning har vært og hvilken rolle design spiller for samfunnsutviklingen i dag. Mennesket har ofte sett til naturen for inspirasjon til å løse sine

problemer og drømmer. Leonardo da Vincis (1452-1519) fasinasjon for å fly gjorde at han gjorde detaljerte studier av fuglenes oppbygning og flyvninger og lagde mange skisser av flyvende maskiner. Mange designere, arkitekter og ingeniører samarbeider i dag med forskere innenfor naturvitenskapene for å finne nye og bærekraftige designløsninger. Dette har fått navnet: biomimikk eller biomimicry. Begrepet kommer fra de greske ordene bios, som betyr liv og mimesis som betyr å etterligne. Janine Benyus definerer biomimikk i boken Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, (1997), som en «ny vitenskap som studerer naturens modeller og imiterer eller tar inspirasjon fra disse designene og prosessene for å løse menneskelige problemer». I bildevisningen viser vi hvordan ulike planter, dyr og økosystemer har gitt inspirasjon til ulike ting som borrelås, bildesign og aircondition. Før vi går ned i verkstedet snakker vi litt om selve designprosessen.

Verksted

Varighet: 2 timer

Naturen er full av gode ideer og flott design. Etter foredraget vil elevene få i oppgave å la seg inspirere av naturen for selv å lage en skjerm til en lyskilde. Etter en kort idémyldring i små grupper vil hver enkelt elev få mulighet til å velge et materiale: TRE – PLAST – PAPIR, og arbeide frem en prototyp eller en idé. Det som skal lages er en skjerm i vid forstand for her finnes det mange løsninger, og materialene vil stort sett bestå av gjenbruksmaterialer.

Dette vil være en oppgave som utfordrer kreativiteten da man må ta hensyn både til form, funksjon og valg av materiale på en tilmålt tid.

Læreplanmål

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker alle fra ungdomskolen og VGS velkommen til foredrag og verksted i DESIGN – med naturen som inspirasjon. Prosjektet knyttes særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, valgfaget design og redesign, kunst, design og arkitektur, norsk og samfunnsfag.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nøtterøy kommune
  • Kunstnere/grupper: Haugar - Vestfold kunstsenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Haugar Vestfold Kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. Den imponerende murbygningen er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og ble oppført 1918-21. Fire år senere fikk den A. C. Houens pris for god arkitektur. I utformingen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879-1965), som lot utsmykke den med 12 karyatider i Larvikitt fra Brøttsøbruddet på Tjøme, forestillende noen av de eksotiske folkeslag som sjøfarerne ville møte ute i verden. Beliggenheten er både vakker og historisk der museet troner i parkmessige omgivelser mellom det gamle tingstedet Haugating og et par enda eldre gravhauger. I disse mener man med støtte i Snorre at Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød er hauglagt etter at de ble drept av den tredje bror Eirik Blodøks på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen.

Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993

Multimedia og vedlegg

Bilder

Logo Haugar.jpg
Design_med naturen som inspirasjon1.jpg
Design_med naturen som inspirasjon2.jpg
Design_med naturen som inspirasjon5.jpg
Design_med naturen som inspirasjon6.jpg
Design-med naturen som inspirasjon3.jpg
Visuell kunst / Design
Trinn: 9 - 9
Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker alle fra ungdomskolen og VGS velkommen til foredrag og verksted i DESIGN – med naturen som inspirasjon. Prosjektet knyttes særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, valgfaget design og redesign, kunst, design og arkitektur, norsk og samfunnsfag.
Turnéplan: Design
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Telefon: 33 30 76 70
E-post: haugar@vestfoldmuseene.no
Programlengde
150 minutter
Maks publikumsantall
30
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Nøtterøy kommune