tjome

Den kulturelle skolesekken

er en bred og systematisk satsing på profesjonell kunst- og kulturformidling i grunnskolen. Programmet er tematisk og aldersmessig knyttet til skolen læreplanverk, og sikrer at alle elver som går ut av grunnskolen i Vestfold har med seg:
• god lokalkunnskap knyttet til historien og det estetiske miljø
• varierte opplevelser knyttet til uttrykksformene film, teater, dans, musikk, litteratur,  billedkunst, skulptur og arkitektur

På disse sidene finner du oppdaterte turnelister, produksjonsopplysninger og lærerveiledninger til konserter, forestillinger, workshoper og turer/besøk som er en del av skolesekken. Velg skole og finn all info samlet på et sted.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skal gi bredde og regularitet

For alle elever:
•Scenekunst
•Konserter
•Billedkunst
•Lokalhistorie
•Kulturarv
•Matkunst
•Litteratur
•Film

Verdier i Den kulturelle skolesekken:
•Pirrende
•Inspirerende
•Bevisstgjørende
•Mangfoldig
•Av høy kvalitet

Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på.