tjome

For utøvere

Jeg vil turnere i Vestfold. Hva gjør jeg?

Vigdis Martin @ Tjøme // 11.06.13

DKS Tjøme har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag. Vi tar kontakt utøveren/utøverne dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste års program.

Alle innsendte forslag bør inneholde informasjon om uttrykk, innhold, kunstnerisk målsetting, målgruppe, varighet, pris, antall utøvere, kontaktperson, tekniske spesifikasjoner og annet relevant.


GRUNNSKOLE

Vestfold fylkeskommune har en ordning der kommunene / skolene kan ønske seg produksjoner innen flere sjangre ut fra et programtilbud . Programtilbudet utformes i samarbeid med kommunene selv. Hver kommune / skole lager en ønskeliste i løpet av mars - april, og turneene planlegges fortløpende deretter.

Scenekunst: 1.-10.trinn
Markedet for scenekunst i Sandefjord  i april er vår primære visningsarena for forestillinger. Kommuner og skoler inviteres til å komme og se forestillinger, som de kan ønske seg til påfølgende skoleår. I tillegg lages det en katalog med oversikt over øvrige forestillinger som kan velges.

Musikk: 1.-10.trinn
Marked for musikk i Larvik i november skal på sikt fungere på samme måte som Markedet for scenekunst, dvs at kommunene / skolene inviteres til å komme og høre konserter, som de deretter velger fra.

Litteratur: 7.trinn
Dks Vestfold samarbeider tett med fylkesbiblioteket om forslag til forfattere som vil egner for denne aldersgruppen. En oversikt over forfattere og deres virke sendes til kommunekontakter, som velger hvilken forfatter de ønsker besøk av.

Kulturarv: 6.trinn
Alle elever på 6.trinn i fylket får være viking for en dag i mai - juni på Midgard historisk senter (nordfylket) eller på Kaupang (sørfylket).

Film: 10.trinn
Dks Vestfold samarbeider tett med kommunene om filmtilbudet til 10.trinn. Fylkeskommunen dekker deler av utgiftene til disse produksjonene.

Visuell kunst: valgfritt trinn
Kommunene velger selv hvilket trinn som busses til Haugar Vestfold Kunstmuseum eller til Preus fotomuseum. Fylkeskommunen dekker bussutgiftene.

I tillegg har fylkeskommunen et tett samarbeid med Vestfold Kunstsenter. Kunstsenteret presenterer et utvalg produksjoner som kommunene kan ønske seg til sine skoler.

Hver elev i grunnskolen får i tillegg et bredt tilbud fra Dks gjennom sin kommune.


For mer informasjon se http://dksvestfold.no/pub/vestfold/main/?aid=974&cid=91